Vad betyder Abortiv?

(om sjukdom) som upphör av sig själv (innan den genomgått hela det normala förloppet) som avser abort; som framkallar abort || -t

Synonym till Abortiv?

(med.) abortframkallande


Slumpvalda ord:

Pensionat, Gol, Inskjuta, Kronisk, Syarbete, Bihustru, Medsols