Vad betyder Abonnera?

beställa för viss tid, prenumerera: abonnerad buss, abonnera på en tidning || -de

Synonym till Abonnera?

beställa för viss tid, förutbeställa, prenumerera, subskribera, tinga, boka, reservera, hyra


Slumpvalda ord:

Uppstudsig, Omvandlar, Fotsvamp, Odubbad, Distikon, Prostaglandin, Antiguan