Vad betyder Abominabel?

avskyvärd || -t

Synonym till Abominabel?

(mindre brukl.) avskyvärd, förhatlig, vederstygglig, motbjudande


Slumpvalda ord:

Telegrafist, Damlinne, Beckna, Modeskapelse, Klarera, Palta, Schweizerost