Vad betyder Abolitionism?

Abolitionismen är en åskådning enligt vilken slaveriet bör motarbetas av religiösa, sociala eller moraliska skäl. Termen associeras framför allt med slaveriet i USA, men den har också använts för att beteckna motstånd mot fängelsestraff, djurhållning och prostitution. Abolitionister yrkar på att kämpa för avskaffandet av ett bestående missförhållande i lag eller sed. Ursprunglig.. Läs vidar på Wikipedia

rörelse för att avskaffa något; speciellt om rörelsen för att avskaffa slaveriet på 1700- och 1800-talet || -en

Synonym till Abolitionism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hostia, Optik, Bryologi, Peppar, Romantik, Lockig, Renoverad