Vad betyder Abolition?

Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger. == Sverige == Abolition regleras i Sverige i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen och innebär "att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas". Enligt Högsta förvalt.. Läs vidar på Wikipedia

(juridisk term) beslut av regeringen att ett visst brott inte skall utredas vidare och att åtal inte skall väckas || -en

Synonym till Abolition?

(jur.) straffeftergift, straffefterskänkande


Läs mer om "Abolition" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bundla, Fragmentartad, Eldfarlig, Lager, Typiskt, Arvtant, Radiofysik