Vad betyder Abnormitet?

avvikelse från det normala; missbildning || -en; -er

Synonym till Abnormitet?

anomali, avvikelse, missbildning


Slumpvalda ord:

Aminosyra, Obekant, Astrolog, Rangordning, Indragning, Samklang, Liklyding