Vad betyder Abnormitet?

avvikelse från det normala; missbildning || -en; -er

Synonym till Abnormitet?

anomali, avvikelse, missbildning


Slumpvalda ord:

Avnavling, Curie, Paleontolog, Pappram, Hoppfylld, Infantil, Ympning