Vad betyder Abnormitet?

avvikelse från det normala; missbildning || -en; -er

Synonym till Abnormitet?

anomali, avvikelse, missbildning


Slumpvalda ord:

Synonym, Bollhav, Tofsfisk, Debriefing, Heja, Departementschef, Kryddkrasse