Vad betyder Ablution?

Ablution (av latin ablurere, avtvätta) innebär ceremoniell tvagning. Hos romarna renade sig förrättaren före offringen. I de kyrkliga traditionerna, sedan 900-1000-talet, omfattar ablutionen sköljning av kalken i vin och vatten omedelbart efter nattvarden. Samtidigt tvagar prästen fingrarna med vin och vatten, vilket kallas purifikation. Enligt den romersk-katolska liturgin, som bygger på .. Läs vidar på Wikipedia

rituell sköljning av nattvardskalken i romersk-katolska kyrkan || -en; -er

Synonym till Ablution?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Varda, Huvudskydd, Hemlig, Remmare, Organisatorisk, Slutledning, Vrak