Vad betyder Abiturient?

Abiturient kallas den som kandiderar för studentexamen. Sedan 1968 förekommer inga abiturienter i Sverige, eftersom studentexamen är avskaffad, medan begreppet fortfarande existerar i Finland. I Finland har abiturienterna under det sista året en mängd olika traditioner, till exempel de gamles dans, abikryssning och bänkskuddagille. Begreppet används även fortfarande på vissa internatskolo.. Läs vidar på Wikipedia

(förr) elev som skall avlägga avgångsexamen || -en; -er

Synonym till Abiturient?

(hist.) elev i avgångsklass, blivande student, kandidat för studentexamen


Läs mer om "Abiturient" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Titan, Femfemma, Statsminister, Bakbinda, Kapitalet, Nervsjuk, Velociped