Vad betyder Aberration?

Aberration, betyder ungefär avvikelse alternativt avvikning från en bestämd riktning. Ordet kommer ursprungligen från latinets aberrare som betyder avvika eller gå vilse. Ordet aberration har flera olika betydelser beroende på sammanhanget: Se aberration (astronomi) för information om årlig aberration, daglig aberration, aberrationskonstanten och aberrationstid. Se aberration (optik) för .. Läs vidar på Wikipedia

(i vissa vetenskapliga sammanhang) avvikelse från det normala eller det förväntade || -en; -er

Synonym till Aberration?

(fys. el. opt.) avbildningsfel, avvikelse


Läs mer om "Aberration" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Autodidakt, Docka, Prerogativ, Atomgrupp, Mosippa, Mode, Jura