Vad betyder Aber?

(egentlig betydelse den tyska konjunktion 'men') hinder, streck i räkningen || ett a.; pl. =

Synonym till Aber?

oväntat hinder, hinder, streck i räkningen, hake, svårighet, stötesten, problem, olägenhet, men, krux


Slumpvalda ord:

Stollig, Kineseri, Presidium, Bagis, Marter, Fanatiker, Stormhatt