Vad betyder Abduktion?

Abduktion har flera betydelser. En filosofisk term besläktad med både induktion och deduktion, där forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. Peirce definierar den abduktiva slutledningsformen enligt följande: Ett överraskande faktum, C, observeras; men om A vore sant, så skulle C vara en självklarhet; följaktligen finns det skäl att anta at.. Läs vidar på Wikipedia

(medicinsk term) rörelse bort från kroppens eller en kroppsdels mittlinje(filosofisk term) (vetenskaplig) förklaring där man utgår från ett visst (oförklarat) faktum och ställer upp en hypotes som förklarar detta faktum || -en

Synonym till Abduktion?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Plump, Defekt, Ria, Webba, Utrangerad, Satellit, Konstryttare