Vad betyder Abducera?

(medicinsk term) avlägsna (från kroppens eller en kroppsdels mittlinje) (motsats: adducera) || -de

Synonym till Abducera?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Profilera, Flow, Kleta, Jak, Slankhet, Arrendeavtal, Samjordbruk