Vad betyder Abdominal?

som avser abdomen || -t

Synonym till Abdominal?

inälvs-, visceral


Läs mer om "Abdominal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Amris, Dadaism, Promemoria, Outvecklad, Kajman, Eldstad, Skatteindrivare