Vad betyder Abdominal?

som avser abdomen || -t

Synonym till Abdominal?

inälvs-, visceral


Läs mer om "Abdominal" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spring, Naturreservat, Vedstack, Consensus, Celsiusgrad, Skalpering, Habituell