Vad betyder Abdikation?

Abdikation (av lat. ab-, "av", och dicare, "förkunna"), avsäga sitt ämbete, eller avsäga sig regeringsmakten eller tronen; när en regent avgår. Formellt görs en abdikation självmant, men ofta är den påtvingad av yttre omständigheter. I bland annat Nederländerna och Luxemburg har det förekommit att regenten abdikerar vid hög ålder. Några regenter som abdikerat: den romerska diktator.. Läs vidar på Wikipedia

tronavsägelse || -en; -er

Synonym till Abdikation?

tronavsägelse, nedläggelse av ämbete, frånträde, avgång


Läs mer om "Abdikation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Okulering, Knapphet, Kroklinjig, Kamerunsk, Pushup, Samojediska, Kvanne