Vad betyder Abderit?

abderitisk person || -en; -er

Synonym till Abderit?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Perinatal, Ergo, Stektermometer, Dann, Gangster, Skrifttydare, Antiseptikum