Vad betyder Abc?

alfabet; de första grunderna till något || best. sg. abc:et; pl. = el. abc:n, best. pl. abc:na

Synonym till Abc?

alfabet; första grunder, elementär kunskap, elementa, grunddrag


Slumpvalda ord:

Tyrannisk, Isfiska, Mutor, Amulett, Liktyding, Promenoar, Solvarm