Vad betyder Abbot?

Abbot är titeln på föreståndaren för ett munkkloster. På nunnekloster kallas föreståndarinnan abbedissa. Abboten väljs av klostrets munkar. == Etymologi == Namnet kommer av det arameiska ordet abba som betyder fader. Från början användes ordet endast på kristna kloster, men på svenska har abbot kommit att användas som titel på föreståndare för exempelvis buddhistiska och daois.. Läs vidar på Wikipedia

föreståndare för munkkloster || -en; -ar

Synonym till Abbot?

klosterföreståndare, prior, pater, fader, munk


Läs mer om "Abbot" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Rabarber, Seersucker, Takykardi, Harts, Repe, Derivering, Galizisk