Vad betyder Abbedissa?

En abbedissa (av medeltidslatinets abbatissa) är inom den katolska- och ortodoxa kyrkan titeln på föreståndarinnan för ett nunnekloster. Då den ortodoxa kyrkan inte har några ordnar benämns alla kvinnliga föreståndarinnor abbedissa, men i den katolska kyrkan är titeln endast reserverad för benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- eller klarissföreståndarinnor. Abbedissans st.. Läs vidar på Wikipedia

föreståndarinna för nunnekloster || -n; abbedissor

Synonym till Abbedissa?

klosterföreståndarinna, klosterförestånderska, priorinna, mater, moder, nunna


Läs mer om "Abbedissa" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Slutsumma, Nekrolog, Spegel, Riktighet, Axelmakterna, Oxer, Circulus