Vad betyder Abasi?

Abasi, (från grekiskans nekande a- och basis, gång), oförmåga att gå, vanligen utan att någon kroppslig sjukdom kunnat påvisas. == Se även == Abasî, ett persiskt mynt dissociativ motorisk störning.. Läs vidar på Wikipedia

(medicinsk term) oförmåga att gå || -n

Synonym till Abasi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hemskt, Klotformad, Endoskop, Mollusk, Sy, Civett, Dagbrott