Vad betyder Abandon?

Abandon kan avse: Abandon (musikalbum) – musikalbum från 1998 av Deep Purple Abandon (film) – amerikansk film från 2002.. Läs vidar på Wikipedia

(mest historisk term) [abangdång] (franska) glad otvungenhet, uppsluppenhet || -en

Synonym till Abandon?


1. otvungenhet, ledighet, naturlighet, uppsluppenhet
2. övergivande, avstående


Läs mer om "Abandon" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hicka, Ituta, Skogvaktare, Mikrobiologi, Stenstil, Akvatint, Upphittad