Vad betyder Abalienation?

(mest historisk term) avhändande, överlåtelse, speciellt av fast egendom || -en

Synonym till Abalienation?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Wallboard, Mellanslag, Halvutsagd, Etnologisk, Brandgavel, Tandregleringskonst, Parm