Vad betyder Ab ovo?

(latin, 'från ägget') från första början

Synonym till Ab ovo?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Objuden, Sandning, Ansiktsuttryck, Turbetonad, Uniform, Flyfotad, Klot