Vad betyder Ab ovo?

(latin, 'från ägget') från första början

Synonym till Ab ovo?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Heroisk, Polenta, Bifokalglas, Tilltufsad, Uppliva, Oligocen, Noltig