Vad betyder Xantofyll?

Xantofyller är gula växtpigment som utgör en av de två huvudgrupperna av karotenoider (tetraterpenoider med 40 kolatomer). Namnet, som kommer från grekiska ξανθός xanthos ("gul") och φύλλον phyllon ("blad"), har de fått på grund av det gula band de bildar vid kromatografi på ett extrakt av bladpigment. Deras molekylstruktur liknar karotenerna, som är den andra huvudgruppen av .. Läs vidar på Wikipedia

gult färgämne som framträder i växternas blad om hösten, bladgult || -et

Synonym till Xantofyll?

bladgult, gult växtfärgämne


Läs mer om "Xantofyll" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Matvaror, Negociera, Skenbild, Verbaliter, Nedtyngd, Framtida, Luftspegling