Vad betyder Vulkanisk?

som hänför sig till vulkaner; (bildlig betydelse) mycket kraftfull: ett vulkaniskt temperament || -t

Synonym till Vulkanisk?

som gäller vulkaner, eruptiv; eldsprutande, glödande; (bildl.) våldsam, explosiv


Slumpvalda ord:

Minnesdag, Paganism, Telefaksimil, Renodlad, Spaljera, Dominerande, Nedteckna