Vad betyder Virrig?

förvirrad, snurrig || -t; -are

Synonym till Virrig?

snurrig, vimsig, förvirrad, vimmelkantig, oklar, oredig, vilsen, konfys, kollrig, yr, omtöcknad, stirrig, gaggig, punchig


Slumpvalda ord:

Avfart, Verkan, Nobilisera, Dumpa, Mellanstick, Tax, Marknadspris