Vad betyder Vattenkraft?

Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten. Strömmarna kan finnas i vattendrag, eller skapas genom temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar. Även konstgjorda vattendrag kan användas. Det man vanligen avser med vattenkraft är utvinning av den lägesenergi som vattnet har fått i sitt naturliga kretslopp genom soldriven avdunstning följt av nederbörd på h.. Läs vidar på Wikipedia

energin i strömmande vatten, utvinns i vattenkraftverk (jämför kraftverk)

Synonym till Vattenkraft?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Svartpeppar, Monstrum, Dold, Azur, Flamboyantstil, Betuttad, Sving