Vad betyder Varning?

Varning kan avse: Varning (sport) Varning i offentlig anställning, se Tjänsteförseelse == Se även == Varningstext Varningsljus Varningsmärken.. Läs vidar på Wikipedia

meddelande om faramilt straff, tillrättavisning: slippa undan med en varning || -en; -ar

Synonym till Varning?

meddelande om fara, förvarning, larm, memento, varsel, omen, förebud; hot, hotelse, skrämsel; förmaning, påpekande, påminnelse, erinran, tillrättavisning, åthutning, reprimand; varnande exempel, varnagel, tankeställare, läxa


Läs mer om "Varning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Korpus, Trafikabel, Goja, Morska, Riksantikvarie, Konfrontation, Blodhund