Vad betyder Utmattning?

Utmattning har flera betydelser: Materialutmattning, försämring av ett materials hållfasthet Utmattningsdepression, sjukdomstillstånd utan egentlig medicinsk definition Utmattningsfraktur, uppstår när skelettet överbelastas vid upprepade tillfällen Utmattning inom träningsfysiologi och medicin, beteckning på det tillstånd som infinner sig då en människa är hårt ansträngd fysiskt oc.. Läs vidar på Wikipedia

det att utmatta; kraftlöshet; (term i tekniken) påfrestningmaterial (så att det till slut brister) || -en

Synonym till Utmattning?


1. kraftlöshet, trötthet, försvagning, kraftuttömning, överansträngning
2. åldring, nedsättning av hållfasthet; återkommande belastning


Läs mer om "Utmattning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hudspecialist, Klibbighet, Systemisk, Penningstreck, Friboren, Utsatt, Modig