Vad betyder Utgivning?

det som ett förlag eller dylikt ger ut, publicering || -en; -ar

Synonym till Utgivning?

utgivande, publicering


Slumpvalda ord:

Kommunal, Envar, Kickad, Struntviktig, Maduska, Kupidon, Planhugga