Vad betyder Uppskriva?

se skriva upp 1 och 2 under skriva 4

Synonym till Uppskriva?

skriva upp, anteckna, notera; revalvera, uppvärdera


Slumpvalda ord:

Timmerman, Belastningsregister, Knoge, Tredska, Kvarn, Inskrivningsdomare, Krysantem