Vad betyder Universitetskansler?

Universitetskansler (plural: universitetskanslerer, som uttalas och tidigare även stavades kanslärer med betoning på stavelsen –lär–, jämför doktor – doktorer), titel för den högste tjänstemannen inom svenskt och finskt universitetsväsen. Från 1964 har titeln i Sverige använts om chefen för (i tur och ordning) Universitetskanslerämbetet, Universitets- och Högskoleämbetet, Kan.. Läs vidar på Wikipedia

(titel för) den högste ämbetsmannen med tillsyn över Sveriges universitet och högskolor (vars funktion har varierat med tiden)

Synonym till Universitetskansler?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Brak, Nedsmutsad, Malt, Skattsedel, Semiotisk, Kungen, Somliga