Vad betyder Unitarism?

Unitarism eller unitarianism (av latin unitas "enhet", unus "en") är inom kristendomen en beteckning på en rörelse som uppstod på 1500-talet och som i likhet med antitrinitarismen helt avvisar läran om treenigheten; det vill säga att Bibelns Gud kan delas in i aspekterna Fadern, Sonen och Den Helige Ande, och att Jesus därför är Gud. Liberala unitarier uppmuntrar inte sällan till oortodo.. Läs vidar på Wikipedia

kristen rörelse som förkastar treenighetsläran || -en

Synonym till Unitarism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Prior, Avfrosta, Personalier, Spydig, Lysning, Gamet, Marskalk