Vad betyder Tvillingar?

Tvillingar är två människor födda efter samma graviditet. == Olika former av tvillingar == Man skiljer mellan enäggstvillingar (isogena individer) som kommer från ett enda befruktat ägg som delat sig och tvåäggstvillingar som kommer från två olika ägg. Följaktligen kan tvåäggstvillingar vara såväl likkönade som olikkönade, medan enäggstvillingar alltid har samma kön. Tvåäg.. Läs vidar på Wikipedia

ett av två samtidigt födda syskon; (bildlig betydelse) vart och ett av två likadana föremål; siamesiska tvillingar se under siamesisk || -en; -ar

Synonym till Tvillingar?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Patricisk, Klots, Torkugn, Alternera, Innerslang, Basthud, Sakteligen