Vad betyder Tunnvalv?

Ett tunnvalv är ett valv med formen av en halv cylinder. Tunnvalv kan även ha ellipsformade tvärsektioner. == Se även == stickvalv kryssvalv klostervalv == Källor == ^ [a b] Sekelskiftets byggteknik, s. 136 Karlson, Valfrid; Björk Cecilia (1994). Sekelskiftets byggteknik: om arkitekten Valfrid Karlson : byggnadsverk och läroböcker. Stockholm: Svensk byggtjänst. Libris 8225855.. Läs vidar på Wikipedia

(tak)valv format som en genomskuren cylinder

Synonym till Tunnvalv?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Obestyrkt, Indones, Stolla, Hednisk, Bonad, Schillerkrage, Skepnad