Vad betyder Tum?

Tum är en äldre längdenhet med flera olika definitioner. Den är idag i de flesta sammanhang jämkad med den engelska enheten inch, som är definierad som 25,4 millimeter. För att skilja från andra definitioner av tum används namn som svensk tum, verktum och decimaltum. Det svenska namnet tum syftar troligtvis på bredden av en manstumme eftersom måttet tidigast hette "finger-bredd". I samv.. Läs vidar på Wikipedia

verktum gammalt svenskt mått: 24,74 mmengelsk och amerikansk t., inch: 25,4 mm(i bildlig betydelse uttryck(et)) (vara något) i varje tum alltigenom, till fullo; inte vika en tum från stå fast vid (ett krav, en åsikt) || -men; pl. =

Synonym till Tum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Jugend, Skifta, Personbil, Mountainbike, Svejs, Piripiri, Fantombild