Vad betyder Tross?

Tross kan avse: Tross (militär) – ett mobilt militärt förråd, avsett att följa efter de stridande enheterna Tross – inom sjöfart en form av kraftigt tågvirke.. Läs vidar på Wikipedia

(militär term, förr) träng (se detta ord); (numera) underhållspersonal och fordon i lägre militära förband || -en
tågvirke || -en; -ar

Synonym till Tross?


1. grovt rep, tåg, tågvirke, kabel, lina, vajer, wire, varp
2. (mil.) underhållsförband, träng


Läs mer om "Tross" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Helgeflundra, Bastard, Scepter, Elpistol, Fyrtorn, Leidenflaska, Monolatri