Vad betyder Trender?

utveckling(sriktning), tendens; något som ligger i tiden, mode || -en; -er

Synonym till Trender?

utvecklingsriktning, riktning, inriktning, utveckling, strömning, tendens; mode, moderiktning, stil


Slumpvalda ord:

Armod, Sofism, Trall, Utvidgning, Mellanvara, Funktionell, Sakuppgifter