Vad betyder Torts?

även (vardagligt ord vanligen) tordas våga: jag törs inte hoppa; få lov att: törs man fråga en sak? || törs, tordes, torts äv. (vard.) tordats

Synonym till Torts?

äv. tordas våga, ha mod att, ha kurage att, nännas, drista sig, understå sig, djärvas


Slumpvalda ord:

Fred, Salivklump, Festdikt, Typisk, Vilostund, Utkik, Litteraturlista