Vad betyder Tolkare?

person som tolkar (2) || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Tolkare?

exekutör, interpret, kommentator


Slumpvalda ord:

Runga, Episkopalkyrkan, Fortvara, Renlig, Interfoliera, Eremit, Sala