Vad betyder Tjeckoslovak?

(förr) person från Tjeckoslovakien || -en; -er

Synonym till Tjeckoslovak?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kuliss, Red, Masstillverkning, Preusseri, Partydrog, Likgiltighet, Protaktinium