Vad betyder Terzin?

Terzin (italienska terza rima) är en episk versform som utformades av den senmedeltide, florentinske diktaren Dante Alighieri vid författandet av Den gudomliga komedin. Rytmen är jambisk pentameter. På italienska brukar detta innebära en elvastavig vers, liksom på svenska, medan en tiostavig vers är vanlig på såväl engelska som tyska. Varje strof har tre rader och rimschemat är aba-bcb-.. Läs vidar på Wikipedia

en strof av tre (femtaktiga, jambiska) versrader || -en; -er

Synonym till Terzin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skrytmakare, Varaktig, Konduktans, Ombytlighet, Ankar, Avvittring, Usb