Vad betyder Synonym?

Synonym, kan även benämnas som synonymi (som på latin översätts till interpretatio, som betyder "tolkning av") och är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Benämns vanligast som synonym (av grekiska syn, samman, och onoma, namn) i svenska skolan och används för att få ett mer varierat språ.. Läs vidar på Wikipedia

ord som betyder (ungefär) detsamma (som ett annat ord), liktyding, till exempel 'båda' och 'bägge', 'angenäm' och 'behaglig'; läkemedel av olika fabrikat men med samma sammansättning || -en; -ersom är en synonym, liktydig || -t

Synonym till Synonym?


adj.
liktydig, med samma betydelse, likabetydande
Motsatsen till Synonym

antonym

subst.
liktydigt ord, liktyding, utbytesord, variant, ekvivalent uttryck, ord med samma betydelse
Motsatsen till Synonym

antonym


Läs mer om "Synonym" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hypertext, Riksviktig, Notifikation, Vak, Uggla, Dystert, Spearing