Vad betyder Synk?

(vardagligt ord) synkronisering; i synk synkroniserad, i fas || -en; -ar

Synonym till Synk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Urholka, Hafnium, Virtuositet, Spralla, Vakant, Nitiskt, Repslageri