Vad betyder Stunda?

(om tidpunkt) närma sig || -de

Synonym till Stunda?

närma sig, nalkas, förestå, snart inträffa


Slumpvalda ord:

Dissimilation, Ingendera, Bensin, Jus, Musikalitet, Antydd, Dangla