Vad betyder Struktur?

Struktur kan syfta på: Anger den typiska karakteristik som en yta uppvisar. Se struktur (yta). Inom geologi används även textur med en närliggande betydelse. Betecknar den inre ordning som på ett konkret eller abstrakt sätt bygger upp en helhet utifrån sina delar. Se struktur (matematik) och infrastruktur. Inom mekanik och hållfasthetslära är struktur (mekanik) en elastisk kropp som är .. Läs vidar på Wikipedia

system av enheter och dessas inbördes förhållanden, (inre) uppbyggnad: näringslivets, språkets, bergartens struktur; ytmönster: tygets struktur || -en; -er

Synonym till Struktur?

inre byggnad, uppbyggnad, sammansättning, mönster, system, form, konstruktion, beskaffenhet; textur, grovlek, yta


Läs mer om "Struktur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Live, Malmbrott, Acta, Vita, Dynamisk, Uppreklamerad, Kroatisk