Vad betyder Storkommun?

Storkommun är ett begrepp som inom svensk terminologi används i lite olika sammanhang när det gäller sammanläggning av äldre kommunala enheter. Vid den riksomfattande kommunreformen den 1 januari 1952 reducerades det totala antalet kommuner i Sverige från 2498 till 1037. För att skilja dessa, som vanligen hade samma namn som en av de enheter som lagts samman, från den tidigare enheten, my.. Läs vidar på Wikipedia

kommun som bildats genom att flera mindre kommuner slagits samman

Synonym till Storkommun?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Physalis, Tungmetall, Segerrik, Singelolycka, Trottoarservering, Epidemiolog, Klucka