Vad betyder Storhet?

Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen. En storhet har både storlek och dimension, i vissa fall även riktning. Exempel på storheter är en resas längd, en persons kroppsvikt eller en bils hastighet. Storhetsslag (dimension) i dessa exempel är längd, massa respektive hastighet. Alla egenskaper är inte kvantitativ.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara stor, framstående personnågot som går att mäta i en bestämd måttenhet, till exempel längd, volym, massa, temperatur || -en; -er

Synonym till Storhet?


1. kvantitet, enhet, faktor, mått, dignitet
2. betydelse, anseende, klass, sublimitet; berömdhet, notabilitet, stjärna


Läs mer om "Storhet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Apekatt, Korpus, Certifierad, Holmium, Beordra, Bauxit, Brakskit