Vad betyder Stomme?

Med stomme eller byggnadsstomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till en byggnad eller liknande. == Byggnader == Uppförandet kallas stomresning eller stommontage. Stommen kan vara av så kallad lösvirke eller av prefabricerade byggelement i betong, stål, plåt eller trä, till exempel balkar, pelare, bjälklagselement samt vägg- och fasadelement. Eft.. Läs vidar på Wikipedia

bärande ställning, skrov; grundläggande struktur: stommen i teorin, det parti som utgör stommen i regeringen || -n; stommar

Synonym till Stomme?

bärande ställning, ställning, stöd, form, ram, skrov, skelett; huvuddrag, grunddrag, grund, disposition


Läs mer om "Stomme" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Professionell, Bok, Societetslejon, Parlando, Uppgivelseanda, Arbetslokal, Vismut