Vad betyder Stift?

Stift har kan avse: Stift (kyrkligt förvaltningsområde) –en administrativ region i kyrkoprovinser Stift (kyrklig korporation) - inom katolska kyrkan ett domkapitel, kollegiatkapitel eller kloster i egenskap av egendomsbesittande korporation Häftstift – en liten spik med bred, färgad hatt Blyertsstift – se blyertspenna Stift (grammofon) – följer skivans spår och får ett membran att v.. Läs vidar på Wikipedia

kyrkligt område, lett av en biskop || -et; pl. =, best. pl. -en
pistill (se detta ord) || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Stift?


1. nubb, pigg, pligg, nagel, spik, dubb, sprint; nål
2. biskopsstift, biskopsdöme, biskopsområde, ämbetsområde


Läs mer om "Stift" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fisa, Gastkrama, Smeklysten, Dotter, Dejta, Gingham, Alkoholskadad