Vad betyder Statsreligion?

Statsreligion kallas en religion som av en stat givits en officiellt erkänd särställning, ofta (men inte nödvändigtvis) kombinerad med särskilda privilegier eller särskild maktutövning från statens sida. I de mest påtagliga fallen smälter statsmakten samman med religionen och bildar en hierokrati. I en modern demokrati är däremot statsreligionen ofta bara statsreligion till namnet, oc.. Läs vidar på Wikipedia

av staten påbjuden religion i ett land

Synonym till Statsreligion?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Frakta, Uppryckning, Lutande, Korpulent, Pollettering, Antagen, Flarra